تمامی حقوق مطالب و رمان های منتشر شده در سایت برای رمان 21 می باشد و در صورت مشاهده هرگونه کپی برداری برخورد قانونی صورت می گیرد
مارس 24, 2019
رمان عاشقانه خارجی مالک
+15
 • زبان :فارسی کیفیت :مشخص نشده !
 • تعداد صفحات :مشخص نشده ! محصول :امریکا
 • مترجم :مشخص نشده ! نویسنده : Jaimie Roberts
 • امتیاز منتقدین :مشخص نشده ! رده سنی :+15
 • Fa
 • En
مدر تولد ۱۴ سالگی قول مرا به یک مرد بسیار ثروتمند دادند.... یک مرد سلطه طلب .  یک مرد قدرتمند . در آن روز اولین قسمت از دو معامله انجام شد . آن هم به دست پدر و مادر بی احساسم من به دارایی او تبدیل شدمچیزی که بتواند مالک آن باشدچیزی که آن را نگهداری کندیک وسیله تنها برای لذت های او . میل و خواسته او . و.... تسلط مالکیت او اگرچه به این مرد تعلق داشتم .. اما حداقل در امنیت نگهداری می‌شدم.... دست نخورده.... پاک.... می ماندم 
On my fourteenth birthday, I was promised to a very wealthy man... A domineering man. A powerful man. On that day, the first of two transactions were made with my very unloving parents.I became his possession. Something to own. Something to keep. An object intended only for his desire, his pleasure, and his ... indulgence.
مارس 24, 2019
رمان خارجی عاشقانه زیبای ظالم
+13
 • زبان :فارسی کیفیت :مشخص نشده !
 • تعداد صفحات :مشخص نشده ! محصول :امریکا
 • مترجم :مشخص نشده ! نویسنده :rosamund hodge
 • امتیاز منتقدین :مشخص نشده ! رده سنی :+13
 • Fa
 • En
از زمان تولد ... نیکس  به نامزدیحاکم شیطانی سرزمین اش در آمده . تنها بخاطر یک معامله ی احمقانه به وسیله پدرش . و از زمان تولد ... به طور مداوم تمرین دیده تا بتواند او را بکشد .  درحالی که چاره دیگری جز به انجام رساندن وظیفه‌اش نمی دید .... از خانواده‌اش به خاطر این که هرگز سعی نکرده بودند او را نجات دهند متنفر بود . همچنین از خودش متنفر بود که میخواست از سرنوشتش فرار کند . در تولد ۱۷ سالگی اش تمام چیزهایی که می‌شناخت را رها کرد تا با آن نامیرا ی قدرتمند ازدواج کند . چه نقشه ای در سر داشت ؟ اینکه ابتدا او را اغفال کرده و سپس قلعه جادویی او را خراب کند . و طلسم ۹۰۰ ساله که حاکم روی مردم قرار داده را باطل کند .
مارس 24, 2019
رمان خارجی ادم های بی رحم
+15
 • زبان :فارسی کیفیت :مشخص نشده !
 • تعداد صفحات :مشخص نشده ! محصول :hlvd;h
 • مترجم :مشخص نشده ! نویسنده :j . j mcavoy
 • امتیاز منتقدین :مشخص نشده ! رده سنی :+15
 • Fa
 • En
در نظر دنیای بیرون مانند خانواده سلطنتی آمریکایی به نظر می رسند . به خیریه ها کمک می کنند . به افراد بی پناه غذا . شهر را دوباره بازسازی می کنند . اما پشت درهای بسته جنگی مداوم برای سلطه بین دو رئیس دو فرهنگ , دو تمدن دو قلب وجود دارد . آدم های بیرحم داستانی رمانتیک شرح حال وقایع انسانهای مدرن امروزی شیکاگو است . 
مارس 24, 2019
رمان عاشقانه زنجیر شرافت
+ 15
 • زبان :فارسی کیفیت :مشخص نشده !
 • تعداد صفحات :مشخص نشده ! محصول :امریکا
 • مترجم :مشخص نشده ! نویسنده :cora reilly
 • امتیاز منتقدین :مشخص نشده ! رده سنی : + 15
 • Fa
 • En
اریا اسکادری  در خانواده‌ای مافیایی در شیکاگو به دنیا آمده . سعی دارد با تقلا راه خود را در دنیایی که هیچ انتخابی به او داده نخواهد شد پیدا کند . وقتی تنها ۱۵ ساله بود  ... پدر و مادرش او را به نامزدی لوکا  __ جانشین ریس __ بزرگترین پسر خانواده رئیس مافیا نیویورک دراوردند . تا بتوانند جایگاهشان را بین دو خانواده مستحکم کنند 
3 از 3 1 2 3